شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۵

ببینید | اهدای زمین به ۵۰۰۸ خانواده یزدی در قالب طرح جوانی جمعیت با حضور وزیر راه و شهرسازی