پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۵

ببینید | رفع تصرف اراضی ملی شهرستان زبرخان در خراسان رضوی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان