یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۳

ببینید | رزمایش جهادی نوسازی بافت فرسوده با محوریت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در شهرهای صالحیه و گلستان