یکشنبه ۳ تیر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۶

ببینید| نظارت مستقیم بر روند ساخت پروژه ۱۳۸ واحدی نهضت ملی مسکن سایت نوده کتول توسط بازرس نظارت عالیه