جمعه ۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴

گزارش تصویری: چند نما از خانه فاضلی اثری معماری از دوران قاجار