شنبه ۷ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۲

گزارش تصویری: چند نما از بازمانده کارخانه‌های دوران صنعتی اصفهان

دریافت تصاویر