دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۹

گزارش تصویری: چند نما از پیاده راه میدان شهرداری رشت

دریافت تصاویر