دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱

گزارش تصویری: ریزش کوه در محور تهم به چورزق استان زنجان

دریافت تصاویر