چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی مدیران ارشد و رؤسای شعب بانک مسکن

دریافت تصاویر