دوشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۸

گزارش تصویری: برگزاری هفتمین جلسه شواری عالی شهرسازی ومعماری