شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۱

گزارش تصویری: برگزاری یازدهمین ستاد مرکزی سفر به میزبانی سازمان هواشناسی

دریافت تصاویر