شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۷:۰۸

عکس خبری/ نشست هم اندیشی رهنمودهای برگرفته از تجربه‌های سکونتگاه‌های غیررسمی