جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه شواری عالی استان هرمزگان

دریافت تصاویر