چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸

گزارش تصویری: برگزاری پنجمین نشست ستاد ملی شهرسازی مشهد ۲۰۱۷

دریافت تصاویر