یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۰

گزارش تصویری: دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران و وزیر مشاور امور خارجه هند

دریافت تصاویر