دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۸

گزارش تصويری: حضور وزير راه و شهرسازی در کنفرانس بین‌المللی اسکان بشر (هبیتات ۳) اكوادرو - ۲۰۱۶

دریافت تصاویر