پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲

گزارش تصویری: چند نما از روند تخریب بافت تاریخی یزد

دریافت تصاویر