چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۵

گزارش تصویری: برگزاری مراسم بزرگداشت هفته بسیج دروزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر