یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۷

گزارش تصویری: خانه تاریخی شترگلو؛ اثر معماری متعلق به اواخر دوره قاجار

دریافت تصاویر