پنجشنبه ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸

گزارش تصویری: برگزاری جلسه هیئت داوران مسابقه بازآفرینی شهری الوند