پنجشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۶

گزارش تصويری: چند نما از هواپيمای ايرباس A۳۲۱ شركت هواپيمايی ايران اير هما

دریافت تصاویر