پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۱

گزارش تصویری: برگزاری آزمون ورود به حرفه صلاحیت مهندسان با حضور وزیر راه و شهرسازی