پنجشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۲

گزارش تصویری: مراسم امضاء رسمی قرارداد خرید ۲۰ فرورند هواپیمای ATR