یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۲

گزارش تصویری: برگزاری نخستین جلسه مشترک مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان