دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۵

گزارش تصویری: آغاز بهره برداری از خط آهن تهران – همدان با حضور رئیس جمهور و وزیر راه شهر سازی

دریافت تصاویر