جمعه ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲

گزارش تصویری: چند نما از محله حاشیه نشینی مرتضی گرد منطقه ۱۹ تهران

دریافت تصاویر