دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴

گزارش تصویری: دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال وزارت راه و شهرسازی با انجمن‌های مردم نهاد

دریافت تصاویر