چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰

گزارش تصویری: برگزاری نخستین نشست کمیته ملی اسکان بشر در وزارت راه و شهرسازی