چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۰

گزارش تصویری: مراسم حرکت نخستین قطار مسافری از شهر همدان به مشهد مقدس

دریافت تصاویر