یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۳

گزارش تصویری: برگزاری نشست بازنگری دوره‌های آموزشی ارتقای پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی