پنجشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۶

گزارش تصویری: افتتاح تونل سلام شهر جديد پرديس با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی