چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۷:۱۲

گزارش تصویری: برگزاری نشست مدیران کل اداری و منابع انسانی قوای سه گانه به میزبانی وزارت راه و شهرسازی

دریافت تصاویر