جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰

گزارش تصویری: حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد بازآفرینی خراسان رضوی