دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۷

گزارش تصویری: خسارات زلزله در سرپل ذهاب و قصر شیرین

دریافت تصاویر