دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱

گزارش تصویری: نشست مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی ایران با قائم مقام وزیر اقتصاد و انرژی آلمان