چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۵:۰۰

گزارش تصویری: نشست ارائه یافته‌های تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات در خصوص زلزله کرمانشاه

دریافت تصاویر