شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸

گزارش تصویری: برگزاری نشست تغییر نگرش در برنامه ریزی ساخت و ساز مسکن