چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲

گزارش تصویری: سمینار و کارگاه حمل‌و‌نقل هوشمند و منسجم پیاده، دوچرخه و سواره در شهر