پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۳

گزارش تصویری: اختتامیه پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی