یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۳۴

گزارش تصويری: بازديد عظيميان و عشايری از بافت ناکارآمد و فرسوده سنندج در استان کردستان