شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۱

گزارش تصویری: حضور وزير راه و شهرسازی در مراسم امضای قرارداد مشارکت در ساخت ۶ آزادراه به طول ۴۳۹ کیلومتر

دریافت تصاویر