پنجشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲

گزارش تصویری: چند نما از بازار گل شیراز؛ شهر حافظ و سعدی