پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۷

گزارش تصویری: بازدید معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان

دریافت تصاویر