دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴

گزارش تصویری: برگزاری نشست خبری مديرعامل شركت بازآفرينی شهری ايران