شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۱

گزارش تصویری: تصاویر برخی از پهنه های گسلی پرخطر و متوسط منطقه سه پایتخت

دریافت تصاویر