پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۰

گزارش تصویری: دیدار وزیر راه و شهرسازی با معاون اول نخست وزیر ازبکستان

دریافت تصاویر