دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۴

گزارش تصویری: تصاویر برخی از پهنه های گسلی پرخطر منطقه پانزده پایتخت

دریافت تصاویر