پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۹

گزارش تصویری:‌ نشست مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان در خصوص میز خدمت

دریافت تصاویر