شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۸:۱۷

گزارش تصویری: نشست نقش تشکل‌های غیردولتی و مشارکت عمومی در تحقق طرح‌های توسعه‌ای

دریافت تصاویر