شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸

گزارش تصویری : دیدار وزرای راه و شهرسازی ایران و حمل و نقل و هوانوردی افغانستان